Geschiedenis

Arjen begon in de 2de helft van de jaren 70 met het schrijven van gedichten en opinies over bepaalde onderwerpen. Het betrof hierbij voornamelijk zaken waar hij in het dagelijks leven mee te maken had. Voor hem betekende het schrijven, dat hij even afstand kon nemen van het gebeuren. Het publiceren van gedichten en opiniestukken deed hij in kleine kring. Hij had niet de intentie om verder iets met zijn schrijfsels te gaan doen.

Een oud-collega publiceerde in 2010 zijn boek 'Volg je hart'. Hierin beschrijft hij zijn belevenissen gedurende zijn 12.000 kilometer lange fietstocht door Zuid-Amerika. Dit boek inspireerde Arjen om zijn dromen na te jagen in plaats van ze in de ijskast te laten staan.
Een van zijn dromen was om eens tussen de vissen die in de Rode Zee leven, te zwemmen. In 2015 wist hij die droom te realiseren (zie de foto's hierboven). Het vertoeven in het land van de farao's gaf hem zoveel inspiratie dat hij spontaan begon te schrijven. De woorden vloeiden als vanzelf op het papier en er rees een verlangen bij hem op, een verlangen om een boek te schrijven. Helaas liep hij op een gegeven moment vast en stopte hij met schrijven. Andere persoonlijke omstandigheden speelden hierbij ook een rol.
 
Een jaar later ging het verlangen toch weer bij hem opspelen en hij dacht: 'Als ik ooit een boek wil schrijven, dan is nu de tijd daar en niet morgen'. Hij voegde de daad bij het woord en startte met de cursus 'Creatief schrijven' bij de LOI. Een cursus waar hij veel leerde over het schrijfproces. Het heeft hem enorm gestimuleerd om aan zijn droom te werken, het schrijven van een boek.
Gaandeweg de cursus kreeg hij het idee om een boek te schrijven over diabetes. 

 Als titel koos hij 'Je kan er oud mee worden'. Want dat werd tegen hem gezegd toen in 1974 diabetes bij hem werd vastgesteld. Hij vond dat wel een erg makkelijke opmerking, die meestal ook nog door leken werd gebezigd. Want is dat werkelijk zo? 
 Vroeger in ieder geval niet, want voor 1921 ging je eraan dood. Daarbij rees bij hem gelijk de vraag wat het voor zijn overgrootmoeder moet hebben betekend, toen zij aan het begin van de 20ste eeuw diabetes kreeg. 


Hij ging op onderzoek uit en hoe meer hij te weten kwam over zijn voorouders hoe enthousiaster hij werd over zijn boek. Naast de ontdekking dat het schrijfproces veel tijd kostte, bemerkte hij dat het hem ontzettend veel plezier en energie gaf. 
Schrijven werd gaandeweg de passie van Arjen.
  
 Diabetes, kan je er oud mee worden en hoe ga je ermee om?
 Laat je door hem meenemen in een reis door de tijd en ontdek hoe de hoofdpersonen met deze ziekte omgingen en nog omgaan.