1921 Banting en Best ontdekken 

het hormoon insuline!

Frederick Banting & Charles Best


De beschreven verschijnselen van suikerziekte waren al bij de Egyptenaren van voor Christus bekend. In de loop van de eeuwen is er veel onderzoek uitgevoerd om achter de oorzaak van de ziekte te komen. Geleerden ontdekten dat de urine van personen, die verschijnselen van deze ziekte vertoonden, zoet smaakte en gaven daarom de naam 'diabetes mellitus' aan deze ziekte. Deze naam betekent honingzoete doorstroming.
Het ontrafelen van het mysterie rond diabetes hield wetenschappers jarenlang bezig, maar niemand die daar eerst in slaagde. 


Links de eerste insuline, rechts de eerste menselijke insuline.


Aan het begin van de jaren twintig van de 20ste eeuw waren het de wetenschappers Frederick Banting en Charles Best die, gedreven door eigen ervaringen met diabetes, de handen ineensloegen, aan het werk gingen en het raadsel wisten op te lossen.